Turkish Thoracic Journal
Search Results
Total of 10 results
Ranking
Release Date Sort Sort Article Type

Kartagener’s Syndrome

Akın Kaya, Selda Uğur Kaya, Suat Fitöz, Timur Tuncalı, Uğur Gönüllü

(Turk Thorac J 2002; 3: 113-116)

Abstract Full Text (PDF) Related Articles

Ethical Issues Related to Intensive Care

Ferda Öner Erkekol, Numan Numanoğlu, Özlem Ural Gürkan, Akın Kaya

(Turk Thorac J 2002; 3: 307-316)

Abstract Full Text (PDF) Related Articles

The Role of Pleural Fluid Procalcitonin Level in the Diagnosis of Parapneumonic Pleural Effusion

Burcu Cirit Koçer, Aydın Çiledağ, Merda Erdemir Işık, Aydın Yılmaz, Selma Fırat Güven, Cabir Yüksel, Barış Poyraz, Abbas Yousefi Rad, Hakan Kutlay, Gökhan Çelik, Akın Kaya

(Turk Thorac J 2012; 13: 117-121) DOI: 10.5152/ttd.2012.25

Abstract Full Text (PDF) Related Articles
EISSN 2149-2530