Turkish Thoracic Journal
Search Results
Total of 5 results
Ranking
Release Date Sort Sort Article Type

Progressive Pulmonary Involvement of Ulcerative Colitis with Bronchiectasis, Bronchiolitis Obliterans and Invasive Pulmonary Aspergillosis

Eyüp Sabri Uçan , Can Sevinç , Nazan Kurtar , Ahu Hayretdağ Yalabık, Emine Osma , İlkay Şimşek , Aydanur Kargı

(Turk Thorac J 2001; 2: 44-49)

Abstract Full Text (PDF) Related Articles

Toraks Derneği Erişkinlerde Hastane Kökenli Pnömoni Tanı ve Tedavi Rehberi 2002

Turhan Ece, Dilek Arman, Halis Akalın, Füsun Alataş, Kadir Biberoğlu, Nahit Çakar, Nedim Çakır, Semra Çalangu, Haluk C. Çalışır, Hülya Ellidokuz , Zeynep Gülay, Ali Günerli, Selma Karabey, Oğuz Kılınç , Volkan Korten, Emine Osma , Metin Özkan, Halit Özsüt, Eyüp Sabri Uçan , Sercan Ulusoy, Gaye Usluer, Haluk Vahaboğlu

(Turk Thorac J 2002; 3: 1-13)

Abstract Full Text (PDF) Related Articles

Spontaneous Pneumothorax as a Complication of Cystic Bronchioloalveolar Carcinoma: Pathology, HRCT Findings and Review of the Literature

Ali Koçyiğit, Erkan Yılmaz, Akif Hikmet Cimrin, Aydanur Kargı, Emine Osma

(Turk Thorac J 2012; 13: 178-180) DOI: 10.5152/ttd.2012.37

Abstract Full Text (PDF) Related Articles
EISSN 2149-2530