Turkish Thoracic Journal
Search Results
Total of 4 results
Ranking
Release Date Sort Sort Article Type

The Distribution of Histological Types of Lung Cancer (Analysis of 2216 cases)

Ahmet Selim Yurdakul, Haluk Celalettin Çalışır, Funda Demirağ, Nevin Taci, Mihriban Öğretensoy

(Turk Thorac J 2002; 3: 59-65)

Abstract Full Text (PDF) Related Articles

Toraks Derneği Erişkinlerde Hastane Kökenli Pnömoni Tanı ve Tedavi Rehberi 2002

Turhan Ece, Dilek Arman, Halis Akalın, Füsun Alataş, Kadir Biberoğlu, Nahit Çakar, Nedim Çakır, Semra Çalangu, Haluk C. Çalışır, Hülya Ellidokuz , Zeynep Gülay, Ali Günerli, Selma Karabey, Oğuz Kılınç , Volkan Korten, Emine Osma , Metin Özkan, Halit Özsüt, Eyüp Sabri Uçan , Sercan Ulusoy, Gaye Usluer, Haluk Vahaboğlu

(Turk Thorac J 2002; 3: 1-13)

Abstract Full Text (PDF) Related Articles

Hepatotoxicity Occured During Anti-tuberculosis Treatment

Ahmet Selim Yurdakul, Haluk Celalettin Çalışır, Nevin Taci, Neslihan Çelik, Mihriban Öğretensoy

(Turk Thorac J 2003; 4: 16-20)

Abstract Full Text (PDF) Related Articles
EISSN 2149-2530