Turkish Thoracic Journal
Search Results
Total of 17 results
Ranking
Release Date Sort Sort Article Type

Toraks Derneği Paraziter Akciğer Hastalıkları Tanı ve Tedavi Rehberi 2002

Oğuz Köktürk, Yüksel Gürüz, Hadi Akay, Okan Akhan, Çiğdem Biber, Ufuk Çağırıcı, Güven Çetin, Lütfi Çöplü, Rıza Doğan, Ahmet Doğanay, Deniz Doğru, Ayhan Göçmen, Çiğdem Güngör, Atilla Gürses, Göksel Kalaycı , Şevket Kavukçu, Rıfat Özacar, Mustafa Özhan , Salih Topçu, Eyüp Sabri Uçan , Mustafa Yüksel

(Turk Thorac J 2002; 3: 1-10)

Abstract Full Text (PDF) Related Articles

Updates in Chronic Obstructive Pulmonary Disease for the Year 2014

Sibel Atış Naycı, Lütfi Çöplü, Alev Gürgün, Nurdan Köktürk, Mehmet Polatlı, Elif Şen, Sema Umut, Esra Uzaslan, Nurhayat Yıldırım, Peter J. Barnes

(Turk Thorac J 2015; 16: 86-96) DOI: 10.5152/ttd.2015.4555

Abstract Full Text (PDF) Related Articles

Risk Factors Associated with Mortality of COPD Patients Hospitalised for Exacerbation

Elif Yelda Niksarlıoğlu, Begüm Ergan Arsava, Ahmet Uğur Demir, Arzu Topeli İskit, Lütfi Çöplü

(Turk Thorac J 2013; 14: 134-140) DOI: 10.5152/ttd.2013.26

Abstract Full Text (PDF) Related Articles
EISSN 2149-2530