Turkish Thoracic Journal
Search Results
Total of 5 results
Ranking
Release Date Sort Sort Article Type

Toraks Derneği Paraziter Akciğer Hastalıkları Tanı ve Tedavi Rehberi 2002

Oğuz Köktürk, Yüksel Gürüz, Hadi Akay, Okan Akhan, Çiğdem Biber, Ufuk Çağırıcı, Güven Çetin, Lütfi Çöplü, Rıza Doğan, Ahmet Doğanay, Deniz Doğru, Ayhan Göçmen, Çiğdem Güngör, Atilla Gürses, Göksel Kalaycı , Şevket Kavukçu, Rıfat Özacar, Mustafa Özhan , Salih Topçu, Eyüp Sabri Uçan , Mustafa Yüksel

(Turk Thorac J 2002; 3: 1-10)

Abstract Full Text (PDF) Related Articles

Adenoid Cystic Carcinoma of Trachea and Main Bronchus

Ülkü Yazıcı, Salih Topçu, Tamer Altınok, Cüneyt Kurul, Ayşin Alper, Erkin Sarıca, İrfan Taştepe

(Turk Thorac J 2003; 4: 69-72)

Abstract Full Text (PDF) Related Articles

TÜRK TORAKS DERNEĞİ PARAZİTER AKCİĞER HASTALIKLARI TANI VE TEDAVİ UZLAŞI RAPORU

Atilla Uysal, Yüksel Gürüz, Oğuz Köktürk, Mustafa Yüksel, Ufuk Çağırıcı, Salih Topçu, Ahmet Doğanay

(Turk Thorac J 2009; 10: 3-12)

Abstract Full Text (PDF) Related Articles
EISSN 2149-2530