Turkish Thoracic Journal
Review

Toraks Derneği Erişkinlerde Hastane Kökenli Pnömoni Tanı ve Tedavi Rehberi 2002

1.

Solunum Sistemi infeksiyonları Çalışma Grubu

2.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

3.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

4.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Turk Thorac J 2002; 3: Supplement 1-13
Read: 652 Downloads: 428 Published: 18 July 2019
Files
EISSN 2149-2530