Turkish Thoracic Journal
Review

Toraks Derneği Paraziter Akciğer Hastalıkları Tanı ve Tedavi Rehberi 2002

1.

Solunum Sistemi infeksiyonları Çalışma Grubu

2.

Atatürk Chest Diseaes and Chest Surgery Education and Research Hospital, Pulmonology, Ankara, Turkey

3.

Department of Chest Diseases, İzmir Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, İzmir, Turkey

4.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Turk Thorac J 2002; 3: Supplement 1-10
Read: 550 Downloads: 443 Published: 18 July 2019
Files
EISSN 2149-2530