Turkish Thoracic Journal
Türk Toraks Derneği Bağışıklığı Baskılanmış Erişkinlerde Gelişen Pnömoni Tanı Ve Tedavi Uzlaşı Raporu

TÜRK TORAKS DERNEĞİ BAĞIŞIKLIĞI BASKILANMIŞ ERİŞKİNLERDE GELİŞEN PNÖMONİ TANI VE TEDAVİ UZLAŞI RAPORU

Turk Thorac J 2009; 10: Supplement 3-16
Read: 419 Downloads: 762 Published: 18 July 2019
Files
EISSN 2149-2530